Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej www.agatarybarska.com

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Agatę Rybarską, prowadzącą działalność pod firmą Be Brave Agata Rybarska (zwaną dalej: „Be Brave”) oraz na stronie internetowej  www.agatarybarska.com

Administratorem Twoich danych osobowych jest Agata Rybarska, prowadząca działalność pod firmą Be Brave Agata Rybarska, NIP: 7631647051, REGON: 368106265. Dane kontaktowe: Be Brave Agata Rybarska, ul. Cicha 3, 05-082 Zielonki-Wieś (listownie) lub consulting@agatarybarska.com (mailowo).

***

Dane osobowe zostały pozyskane od Ciebie, z wypełnionego przez Ciebie formularza kontaktowego. 

***

Dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

 1. świadczenie usług,
 2. rozliczenia księgowe i podatkowe,
 3. prowadzenie niniejszej strony internetowej (w tym zapewnienie jej pełnej funkcjonalności), 
 4. współpraca biznesowa, 
 5. prowadzenie korespondencji e-mail. 

***

 Kategorie danych do przetwarzania:

 1. imię i nazwisko, 
 2. nazwa przedsiębiorstwa,
 3. NIP przedsiębiorstwa,
 4. adres przedsiębiorstwa,
 5. adres e-mail, 
 6. numer telefonu
 7. historia komunikacji, 
 8. informacje o źródłach pozyskania Twoich danych, 
 9. historia korzystania z usług, 
 10. inne dane, jeżeli zostaną przez Ciebie podane w toku współpracy, 
 11. sposób korzystania z niniejszej strony internetowej,  
 12. numer IP
 13. informacje o urządzeniu, z którego korzystasz (np. przeglądarka), jeżeli wyrazisz zgodę na używanie plików cookies. 

***

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w Internecie, przechowywane na każdym urządzeniu. Pliki cookies umożliwiają nam:

 1. dbanie o sprawne oraz bezpieczne działanie naszej strony – zabezpieczamy ją np. przed działaniem robotów (programów, które automatycznie badają zawartości naszej strony)
 2. sprawdzanie statystyki dotyczącej korzystania z naszej strony – budujemy zbiorcze, anonimowe statystyki odwiedzin i działań w naszym serwisie. Współpracujemy z firmami partnerskimi (usługa Google Analitycs), które mogą umieszczać na Twoim urządzeniu pliki cookies (są to tak zwane cookies podmiotów trzech, ang. third-party cookies). Podmioty te mogą zbierać informacje o Twojej aktywności na naszej stronie. 

W każdej chwili możesz zmienić zasady wykorzystywania cookies na Twoim urządzeniu wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki:

 1. dla Mozilla Firefox pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
 2. dla Internet Explorer pod adresem: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
 3. dla Microsoft Edge pod adresem: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
 4. dla Google Chrome pod adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 5. dla Opera pod adresem: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/
 6. dla Safari pod adresem: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Do czasu ewentualnej zmiany opcji dotyczących plików cookies nasi partnerzy będą korzystać z technologii cookies. Zablokowanie plików cookies może wpłynąć negatywnie na korzystanie z naszej strony.

***

Jeżeli chodzi o narzędzia analityczne to pochodzą od paru podmiotów. Są nimi Google Inc. oraz Facebook Inc. Crazy Egg Inc., HotJar Ltd.,  jednak nie dowiedzą się na bazie udostępnionych danych o Twojej dokładnej tożsamości. Więcej możesz się dowiedzieć: pod linkami: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ , https://www.facebook.com/about/privacyshield , https://www.facebook.com/about/privacy/, https://www.crazyegg.com/privacy , https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.

By ograniczyć informacje, jakie dostaje Google Inc: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

***

Podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych różni się w zależności od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak odpowiednio:

 1. dla danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies zbieramy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne;
 2. dla danych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego zbieramy Twoje pytania i związanie z nim dane oraz udzielamy odpowiedzi, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom strony internetowej pełnych informacji i zapewniać obsługę na jak najwyższym poziomie;
 3. dla danych przekazywanych w toku współpracy biznesowej zbieramy Twoje dane na podstawie twojej zgody, dla celów wykonania tej współpracy. Ponadto mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby kontaktować się z wszelkimi przedstawicielami naszych kontrahentów (np. ich pracownikami) w sprawach dotyczących prowadzonej współpracy.

***

Dane osobowe są przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

 1. dla udzielenia odpowiedzi na formularz kontaktowy lub e-mail: – przez czas udzielania niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat;
 2. dla prowadzenia szeroko pojętej współpracy biznesowej z kontrahentami oraz kontakt ws. nawiązania takiej współpracy – przez okres trwania współpracy albo czas niezbędny do ustalenia warunków takiej współpracy; po tym okresie będziemy przetwarzać dane osobowe w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat;
 3. dla danych o sposobie korzystania ze strony internetowej (za pośrednictwem plików cookies) – przez cały okres kiedy jesteś użytkownikiem strony oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś korzystać ze strony, chyba że wcześniej samodzielnie usuniesz informacje zapisane w plikach cookies na Twoim urządzeniu; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat.

***

Dane osobowe mogą być udostępniane dostawcom różnego rodzaju usług, które wiążą się z prawem dostępu do Twoich danych. Są to podmioty prowadzące naszą obsługę techniczną oraz informatyczną, np. dostawcy rozwiązań IT (usługi telekomunikacyjne, dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej, dostawcy hostingu). Każdemu z ww. podmiotów ujawniamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

***

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
 2. Prawo do poprawiania danych
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 4. Prawo do żądania usunięcia danych
 5. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail consulting@agatarybarska.com lub listownie pod adresem: Be Brave Agata Rybarska, ul. Cicha 3, 05-082 Zielonki-Wieś

***

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać, jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się w związku z tym domagasz. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

***

Masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkowi, które nakładają na nas przepisy prawa.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres consulting@agatarybarska.com lub listownie pod adresem: Be Brave Agata Rybarska, ul. Cicha 3, 05-082 Zielonki-Wieś

***

Przy prowadzeniu strony internetowej korzystam z narzędzi dostarczanych przez podmioty, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a niektórzy z naszych dostawców usług mogą przechowywać Twoje dane poza ww. terytorium (np. Google, LLC). 

Ilekroć mogłoby dochodzić do przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, odbywa się to wyłącznie w ramach procedur zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych – np. dane są przekazywane do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony. Przykładem takiego kraju są Stany Zjednoczone i mechanizm „Tarczy Prywatności”, który polega na certyfikowaniu przedsiębiorstw zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych pod kątem tego, czy stosują odpowiednie reguły w zakresie ochrony danych osobowych. Nasi dostawcy usług posiadają odpowiedni certyfikat zgodności. 

Więcej informacji:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active